Dịch Vụ

THI CÔNG TRÒ CHƠI MẠO HIỂM TRONG NGÀY

Công ty TNHH Everest Việt nhận thi công các công trình zipline, trò chơi mạo hiểm trong ngày hoặc ngắn ngày. Phù hợp với các khu du lịch sinh thái  muốn cho du khách trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm nhưng với giá thành hợp lý và tốc độ thi công nhanh chóng. Hoặc phù hợp với các hoạt động Teambuiding cho các doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh các công trình đã thi công trong ngày của đội ngũ Everest Việt: